(+47) 909 50797
post@benaaseiendom.com

BenAas 2.3

BenAas 2.3 er den delen av bygget som er nærmest Medby. Denne avdelingen består av en verksteds og garage avdeling på 18x24 meter, nærmere 400 kvadratmeter når en trekker fra lagerkontoret.

I tillegg er det en messanin på nærmere 200 kvadratmeter over deler av hallen og lavfløya. Lavfløya selv  inneholder en kontoravdeling på nærmere 220 kvadratmeter.


Det er inngang til kontordelen  både fra sjøsida av bygget, samt via egen dør på endeveggen mot Medby. 


BenAas kan således dele av kontoravdelingen og leie ut deler av denne om en leietaker kun har behov for kontorer uten lagerhall/garage/verksted.

 

Pek og klikk på bildet under for mer informasjon om de forskjellige utleieenhetene.

Image Map BenAas 2.1 BenAas 2.3 BenAas 2.2

 

Utleiebart kontor inkluderer således egen inngang hvor en først kommer inn til en resepsjon. Deretter har en spiserom, kjøkken, toaletter/garderobe, samt mulighet for a leie opptil 3 kontorer alt etter behov.

 

Verksteds/lagerhallen har industriport samt en inngangsdør ved siden av porten. Over deler av hallen er det en messanin som en aksesserer via en trapp. fra hallen. Større varer  transporteres inn/ut av messaninen via gaffeltruck da det er dobbeltdører fra messaninen og ut til lagerhallen.

 

Denne avdelingen er utleid på langtidsleie til Løkse Maskin AS.

 

Plan av lavfløya:

BenAas 2.3 lavfløy

Klikk på bildet over for å forstørre dette.

BenAas Enhet 2.3 uthevet BenAas Enhet 2.3 Messanin uthevet