(+47) 909 50797
post@benaaseiendom.com

Priser og Betingelser

Følgende priser gjelder for vinterlagring av bil, båt, campingvogn, campingbil og tilsvarende

 

Priser gyldig fra og med høsten 2023  
Enheter med lengde inntil 7,0 m kr 3000,-
Enheter med lengde 7,01 – 9,0 m kr 3500,-
Enheter med lengde 9,01 – 11,0 m kr 4400,-
Enheter med lengde 11,01 – 13,0 m kr 4950,-
   
Tilkoplet ladestrøm (ingen oppvarming eller annet forbruk) kr 700,-

 

Fakturerbar lengde er total lengde inklusive drag, sykkelstativ m.v. Enheten(e) vil bli målt etter innsetting, og faktura blir utstedt deretter.

 

Lagringsforhold:

Enheten(e) vil bli lagret i uoppvarmede lagerrom på Salangsverket, og vi gjør derfor leietakere spesielt oppmerksom om at temperaturen må forventes å gå på minussiden i vintermånedene. Leietakerne må derfor selv sørge for at eksempelvis vanntanker på campingvogner osv. er nedtappet slik at frostskader unngås.

 

Utlevering:

Det er en forutsetning at enhetene tas ut av lager senest i løpet av mai måned.  Ved senere uthenting vil det bli fakturert tillegg i pris med 10% pr. måned. Når enheten hentes ut ansees leieforholdet som opphørt. BenAas Eiendom as innrømmer ingen refusjon om leietaker ønsker å hente ut enheten tidligere. BenAas Eiendom as forbeholder seg videre retten til å tilbakeholde enheten om leietaker ikke har betalt for leien inkludert eventuelle renter/gebyrer for sen betaling.

Om en kunde ønsker å sette inn eller ta ut enheten i løpet av vinteren, så vil kunden måtte påregne å dekke kostnader med snøbrøyting. Dette siden BenAas Eiendom IKKE brøyter frem til portene i denne perioden.

 

Forsikring:

Det presiseres at eierne av de lagrede enhetene selv må holde eiendelene forsikret under lagring. BenAas Eiendom as forsikrer kun sine egne eiendeler, og under ingen omstendigheter vil leietakers eiendeler være dekket av våre forsikringer.

 

Merking:

De lagrede enhetene skal tydelig merkes med navn, adresse og telefonnummer, samt epostadresser. Dette slik at BenAas Eiendom as enkelt kan komme i kontakt med leietaker.

 

NB! Vi opplever dessverre hvert år at noen som har bestilt plass ikke kommer, og at vi derfor sitter med ledige plasser. Fra 2020 introduserte vi derfor følgende regel:

Om du har bestilt plass for vinterlagring men ikke har ankommet innen 30. September, så må du forhåndsbetale om du ønsker at vi fremdeles skal holde av plassen.

Alle ledige plasser som ikke er forhåndsbetalt, vil fra 1. oktober bli tilbudt de på ventelisten.

 

Basisbetingelsene ansees som akseptert når enheten ankommer hos BenAas Eiendom as.

Ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart, eller om du trenger presisering.